TURNUSY DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI

 TERMINY TURNUSÓW  W 2022 ROKU

 

Lp Termin turnusu Lp Termin turnusu
1 02.01 ÷ 15.01.2022 14 03.07 ÷ 16.07.2022
2 16.01 ÷ 29.01.2022 15 17.07 ÷ 30.07.2022
3 30.01 ÷ 12.02.2022 16 31.07 ÷ 13.08.2022
4 13.02 ÷ 26.02.2022 17 14.08 ÷ 27.08.2022
5 27.02 ÷ 12.03.2022 18 28.08 ÷ 10.09.2022
6 13.03 ÷ 26.03.2022 19 11.09 ÷ 24.09.2022
7 27.03 ÷ 09.04.2022 20 25.09 ÷ 08.10.2022
8 10.04 ÷ 23.04.2022 21 09.10 ÷ 22.10.2022
9 24.04 ÷ 07.05.2022 22 23.10 ÷ 05.11.2022
10 08.05 ÷ 21.05.2022 23 06.11 ÷ 19.11.2022
11 22.05 ÷ 04.06.2022 24 20.11 ÷ 03.12.2022
12 05.06 ÷ 18.06.2022 25 04.12 ÷ 17.12.2022
 13 19.06 ÷ 02.07.2022

 

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny organizuje turnusy profilaktyczno-lecznicze z treningiem antystresowym zgodnie z umową nr 51/DWSZdr/2020/TURN z dnia 28.02.2020r. § 1 dla żołnierzy (w służbie czynnej) powracających z misji poza granicami kraju, dla pracowników świadczących pracę w strefie działań wojennych i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu. W ramach turnusu zapewniamy noclegi, wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, zabiegi, zajęcia z psychologiem oraz wycieczki autokarowe, zajęcia kulturalno-oświatowe. Pobyt ten jest finansowany przez MON.

     Rezerwacja leczenia (daty zgodne z podanymi  powyżej terminami) odbywa się drogą telefoniczną, e- mailową lub osobiście. Po dokonaniu rezerwacji należy przysłać faxem skierowanie zgodnie z ww. umową wzór:
-załącznik nr 10a (pobierz) skierowanie żołnierza zawodowego na turnus leczniczo-profilaktyczny
-załącznik nr 10b (pobierz) skierowanie funkcjonariusza SKW i SWW na turnus leczniczo profilaktyczny
-załącznik nr 10c (pobierz) skierowania pracownika na turnus leczniczo-profilaktyczny
(oryginał skierowania żołnierz przywozi ze sobą) opatrzone zgodnie z wymogami czytelnymi pieczęciami i podpisami.

     W turnusie dla żołnierzy i pracownicy cywilni, funkcjonariusze SKW i SWW załącznik 10a oraz załącznik 10 c przebywających w Naszym Szpitalu na turnusach profilaktyczno-leczniczych z treningiem antystresowym mają zagwarantowane :
– zakwaterowanie
– wyżywienie (3 posiłki dziennie)
– opiekę lekarską i pielęgniarską
– całodobową opiekę psychologa
– 2 indywidualne konsultacje psychologiczne
– zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne
– 4 zabiegi dziennie (zlecone przez lekarza)
– zajęcia kulturalne.

Pełnopłatny najbliższy członek rodziny ma zagwarantowane :
– zakwaterowanie
– wyżywienie (3 posiłki dziennie)
– całodobową opiekę psychologa
– 2 indywidualne konsultacje psychologiczne
– zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne
– 4 zabiegi dziennie (zlecone przez lekarza)
– zajęcia kulturalne.

Koszt pobytu pełnoletniego najbliższego członka rodziny wynosi: 2214 zł.
(po odliczeniu częściowego finansowania z budżetu MON). Po ustaleniu terminukuracji należy wpłacić zadatek w wysokości 500 zł od osoby na rachunek bankowy nr: 45 1130 1192 0027 6002 9820 0005.

Jeżeli ww. żołnierz przyjedzie z dzieckiem, to wnosi dodatkowe opłaty: za media w wysokości 20,00 zł za osobodzień pobytu dziecka oraz 35,00 zł w przypadku korzystania z dodatkowego łóżka i pościeli. Opłata nie obejmuje wyżywienia dziecka i innych usług.
    
     Żołnierze przebywający na w/w turnusach zwolnieni są z opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych na terenie Szpitala.
 
     Uczestnicy wcześniejszych turnusów zgodnie podkreślają, że wspólnie spędzony czas  z osobami bliskimi połączony z rehabilitacją, w oderwaniu od codziennych trosk i obowiązków gwarantuje pełny relaks i odprężenie. Jest wspaniałym lekarstwem na przebyty stres.

Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Pacjenta – tel. +48 45 95 95 200
(w dni robocze w godz. 700 – 1430);  e-mail:  rezerwacja@szpitalwojskowy.pl
 
fax: +48 41 378 0 909
fax MON: 261 175 909
 

Informacja całodobowa – Recepcja – tel. +48  41 378 24 17  lub  +48 41 378 24 18
Pliki do pobrania:  

załącznik nr 10a – skierowanie do szpitala dla żołnierzy na turnus leczniczo-profilaktyczny

załącznik nr 10b – skierowanie funkcjonariusza SKW i SWW na turnus leczniczo profilaktyczny

załącznik nr 10c – skierowania pracownika na turnus leczniczo-profilaktyczny