TURNUSY DLA ŻOŁNIERZY POWRACAJĄCYCH Z MISJI

 TERMINY TURNUSÓW  W 2020 ROKU

 

Lp Termin turnusu Lp Termin turnusu
1 12.01 ÷ 25.01.2020 r. 13 28.06 ÷ 11.07.2020 r.
2 26.01 ÷ 08.02.2020 r. 14 12.07 ÷ 25.07.2020 r.
3 09.02 ÷ 22.02.2020 r. 15 26.07 ÷ 08.08.2020 r.
4 23.02 ÷ 07.03.2020 r. 16 09.08 ÷ 22.08.2020 r.
5 08.03 ÷ 21.03.2020 r. 17 23.08 ÷ 05.09.2020 r.
6 22.03 ÷ 04.04.2020 r. 18 06.09 ÷ 19.09.2020 r.
7 05.04 ÷ 18.04.2020 r. 19 20.09 ÷ 03.10.2020 r.
8 19.04 ÷ 02.05.2020 r. 20 04.10 ÷ 17.10.2020 r.
9 03.05 ÷ 16.05.2020 r. 21 18.10 ÷ 31.10.2020 r.
10 17.05 ÷ 30.05.2020 r. 22 01.11 ÷ 14.11.2020 r.
11 31.05 ÷ 13.06.2020 r. 23 15.11 ÷ 28.11.2020 r.
12 14.06 ÷ 27.06.2020 r. 24 29.11 ÷ 12.12.2020 r.

 

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny organizuje turnusy profilaktyczno-lecznicze z treningiem antystresowym zgodnie z umową nr 51/DWSZdr/2020/TURN z dnia 28.02.2020r. § 1 dla żołnierzy (w służbie czynnej) powracających z misji poza granicami kraju, dla pracowników świadczących pracę w strefie działań wojennych i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu. W ramach turnusu zapewniamy noclegi, wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, zabiegi, zajęcia z psychologiem oraz wycieczki autokarowe, zajęcia kulturalno-oświatowe. Pobyt ten jest finansowany przez MON.

     Rezerwacja leczenia (daty zgodne z podanymi  poniżej terminami) odbywa się drogą telefoniczną, e- mailową lub osobiście. Po dokonaniu rezerwacji należy przysłać faxem skierowanie zgodnie z ww. umową wzór:
-załącznik nr 10a (pobierz) skierowanie żołnierza zawodowego na turnus leczniczo-profilaktyczny
-załącznik nr 10b (pobierz) skierowanie funkcjonariusza SKW i SWW na turnus leczniczo profilaktyczny
-załącznik nr 10c (pobierz) skierowania pracownika na turnus leczniczo-profilaktyczny
(oryginał skierowania żołnierz przywozi ze sobą) opatrzone zgodnie z wymogami czytelnymi pieczęciami i podpisami.

     W turnusie dla żołnierzy i pracownicy cywilni, funkcjonariusze SKW i SWW załącznik 10a oraz załącznik 10 c przebywających w Naszym Szpitalu na turnusach profilaktyczno-leczniczych z treningiem antystresowym mają zagwarantowane :
– zakwaterowanie
– wyżywienie (3 posiłki dziennie)
– opiekę lekarską i pielęgniarską
– całodobową opiekę psychologa
– 2 indywidualne konsultacje psychologiczne
– zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne
– 4 zabiegi dziennie (zlecone przez lekarza)
– zajęcia kulturalne.

Pełnopłatny najbliższy członek rodziny ma zagwarantowane :
– zakwaterowanie
– wyżywienie (3 posiłki dziennie)
– całodobową opiekę psychologa
– 2 indywidualne konsultacje psychologiczne
– zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne
– 4 zabiegi dziennie (zlecone przez lekarza)
– zajęcia kulturalne.

Koszt pobytu pełnoletniego najbliższego członka rodziny wynosi :1993zł
( po odliczeniu częściowego finansowania z budżetu MON ), oraz dodatkowo odpłatny pakiet medyczny zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala .

Jeżeli ww. żołnierz przyjedzie z dzieckiem, to wnosi dodatkowe opłaty: za media w wysokości 10,00 zł za osobodzień pobytu dziecka oraz 20,00 zł w przypadku korzystania z dodatkowego łóżka i pościeli. Opłata nie obejmuje wyżywienia dziecka i innych usług.
    
     Żołnierze przebywający na w/w turnusach zwolnieni są z opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych na terenie Szpitala.
 
     Uczestnicy wcześniejszych turnusów zgodnie podkreślają, że wspólnie spędzony czas  z osobami bliskimi połączony z rehabilitacją, w oderwaniu od codziennych trosk i obowiązków gwarantuje pełny relaks i odprężenie. Jest wspaniałym lekarstwem na przebyty stres.

Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Pacjenta – tel. +48 45 95 95 200
(w dni robocze w godz. 700 – 1430);  e-mail:  rezerwacja@szpitalwojskowy.pl
 
fax: +48 41 378 0 909
fax MON: 261 175 909
 

Informacja całodobowa – Recepcja – tel. +48  41 378 24 17  lub  +48 41 378 24 18
Pliki do pobrania:  

załącznik nr 10a – skierowanie do szpitala dla żołnierzy na turnus leczniczo-profilaktyczny

załącznik nr 10b – skierowanie funkcjonariusza SKW i SWW na turnus leczniczo profilaktyczny

załącznik nr 10c – skierowania pracownika na turnus leczniczo-profilaktyczny