System Zarządzania Jakością

21WSzU-R szczególnie kładzie nacisk na jakość wszystkich świadczonych usług w celu spełnienia oczekiwań i potrzeb leczonych pacjentów i kuracjuszy. W tym celu 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie leczenia uzdrowiskowego (uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym), rehabilitacji leczniczej, (rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym) profilaktyki i promocji zdrowia.

Zgodność spełnienia wymagań z ww. normą potwierdzona została certyfikatem wydanym przez IMQ S.p.A. – VIA QUINTILIANO, 43 – 20138 MILANO ITALY