System Zarządzania Jakością

21WSzU-R szczególnie kładzie nacisk na jakość wszystkich świadczonych usług w celu spełnienia oczekiwań i potrzeb leczonych pacjentów i kuracjuszy. W tym celu 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny wdrożył System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie świadczenia usługi leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji pacjentów i żywienia.

Zgodność spełnienia wymagań z ww. normą potwierdzona została certyfikatem wydanym przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie.

  pj