Szpital wznawia działanie

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do treści art. 10 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) informujemy, że 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ rozpoczął przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacyjny, zgodnie z opracowanymi i wdrożonymi procedurami zapewniającymi bezpieczny pobyt naszym Pacjentom.

Pacjenci o wyznaczonych terminach leczenia w oddziale rehabilitacyjnym będą powiadamiani telefonicznie przez pracowników Działu Obsługi Pacjenta.

Informacje w sprawie:

  • turnusów dla żołnierzy powracających z misji i leczenia pełnopłatnego, tel.: +48 45 95 95 200;
  • w pozostałych rodzajach leczenia, tel.: +48 45 95 95 200

udzielane są w dni robocze w godz. 700 ÷ 1430

e-mail: rezerwacja@szpitalwojskowy.pl

W sprawie leczenia uzdrowiskowego prosimy kontaktować z odziałem wojewódzkim NFZ – właściwym dla miejsca zamieszkania.