Szpital wznowił działalność

W nawiązaniu do treści par. 13 ust. 1 pkt 2 tiret Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316, póz. zm.), Szpital wznowił działalność w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.03.2021 r. dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Informujemy, że zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje Nasz Szpital. Testy te zgodnie z przywołanym rozporządzeniem są finansowane ze środków publicznych.

Jednocześnie informujemy, że leczenie odbywa się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

 

Informacje w sprawie innych form leczenia, w tym pełnopłatnego, można uzyskać pod numerem telefonu +48 45 95 95 200 w dni robocze w godz. 700 ÷ 1430

e-mail: rezerwacja@szpitalwojskowy.pl