Terminy turnusów 20 dniowych

TERMINY TURNUSÓW – 20 DNIOWYCH – ROK 2023

L.p. Termin turnusu L.p. Termin turnusu
1. 02.01 ÷ 21.01.2023 10. 10.07 ÷ 29.07.2023
2. 23.01 ÷ 11.02.2023 11. 31.07 ÷ 19.08.2023
3. 13.02 ÷ 04.03.2023 12. 21.07 ÷ 09.09.2023
4. 06.03 ÷ 25.03.2023 13. 11.09 ÷ 30.09.2023
5. 27.03 ÷ 15.04.2023 14. 02.10 ÷ 21.10.2023
6. 17.04 ÷ 06.05.2023 15. 23.10 ÷ 11.11.2023
7. 08.05 ÷ 27.05.2023 16. 13.11 ÷ 02.12.2023
8. 29.05 ÷ 17.06.2023 17. 04.12 ÷ 23.12.2023
9. 19.06 ÷ 08.07.2023