Terminy turnusów 20 dniowych

TERMINY TURNUSÓW – 20 DNIOWYCH – ROK 2021

L.p. Termin turnusu L.p. Termin turnusu
1. 04.01 ÷ 23.01.2021 10. 12.07 ÷ 31.07.2021
2. 25.01 ÷ 13.02.2021 11. 02.08 ÷ 21.08.2021
3. 15.02 ÷ 06.03.2021 12. 23.08 ÷ 11.09.2021
4. 08.03 ÷ 27.03.2021 13. 13.09 ÷ 02.10.2021
5. 29.03 ÷ 17.04.2021 14. 04.10 ÷ 23.10.2021
6. 19.04 ÷ 08.05.2021 15. 25.10 ÷ 13.11.2021
7. 10.05 ÷ 29.05.2021 16. 15.11 ÷ 04.12.2021
8. 31.05 ÷ 19.06.2021 17. 06.12 ÷ 25.12.2021
9. 21.06 ÷ 10.07.2021