Zabiegi

Specyfiką 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego jest profesjonalna kinezyterapia wykonywana przez zespół doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów. W indywidualnej pracy z pacjentem wykorzystujemy międzynarodowe metody terapeutyczne McKenziego, PNF, S-E-T oraz własne zestawy ćwiczeń wypracowane na bazie wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie ponad 75 lat istnienia naszego Szpitala. Stosowanie wymienionych metod zapewnia ścisłą wspólpracę fizjoterapeuty i pacjenta. Pacjent w procesie usprawniania traktowany jest podmiotowo, aktywnie uczestniczy w planowaniu i realizowaniu terapii, staje się współodpowiedzialny za końcowy efekt leczenia.

Fizjoterapia prowadzona jest w Zakładzie Przyrodoleczniczym, którego bazę stanowią sale do gimnastyki indywidualnej i zespołowej, 2 baseny rehabilitacyjne oraz gabinety zabiegowe z zakresu fizykoterapii i balneologii. Baza ta podlega ciągłej modernizacji i jest poszerzana o nowoczesny sprzęt spełniający europejskie normy.

Podstawowym naturalnym tworzywem leczniczym są specyficzne buskie wody siarczkowo-siarkowodorowe słone popularnie zwane siarką, stanowią wieloskładnikowy układ jonów, cząstek o różnorodnych właściwościach fizycznych i chemicznych.