Hydroterapia

Wodolecznictwo (Hydroterapia) jest działem lecznictwa fizykalnego, w którym wykorzystuje się oddziaływanie  wody na ustrój. Właściwości fizyczne wody czynią  ją  szczególnie  przydatną  do tych  celów. Woda może być stosowana we wszystkich trzech stanach skupienia: cieczy, lodu oraz pary wodnej.

Masaż podwodny – zabieg z zakresu hydroterapii, wykonywany w formie masażu automatycznego w wannach, w których na pacjenta zanurzonego w wodzie kierowane są z dysz strumienie wody o ciśnieniu – 250 kPa i temperaturze od 34oC do 36oC.

Masaż wirowy – zabieg z zakresu hydroterapii, stanowiący formę masażu mechanicznego, wykonywany na kończyny dolne lub górne w specjalnych wanienkach z urządzeniem wzbudzającym ruch wirowy wody o temperaturze od 350C do 400C.

Natryski – zabieg z zakresu hydroterapii, podczas którego ciało pacjenta poddawane jest uderzeniom strumienia wody z odległości 3 – 4 metrów, z możliwością regulacji ciśnienia (1,5 – 4 atm.) i temperatury wody (20oC – 37oC).