Termoterapia

Termoterapia jest działem lecznictwa fizykalnego wykorzystującym energię cieplną w celach leczniczych. W ujęciu fizycznym jest to dostarczenie energii (ocieplenie tkane) – ciepłolecznictwo lub pobieranie energii (oziębienie tkanek).

Krioterapia ogólnoustrojowa – zabieg z zakresu termoterapii polegający na schładzaniu całego ciała parami ciekłego azotu w temperaturze: od -120  do -160°C.

Krioterapia miejscowa – zabieg z zakresu termoterapii polegający na obniżeniu temperatury tkanek poprzez miejscowe schłodzenie ciała strumieniem par azotu o temperaturze od -100 do -180°C.

Sauna infrared – zabieg z zakresu termoterapii, w którym źródłem ciepła są ceramiczne promienniki podczerwieni, a energia promieniowania podczerwonego ogrzewa bezpośrednio ciało. Ciało ludzkie absorbuje blisko 93% fal podczerwonych, a energia promieniowania penetruje tkanki do głębokości ponad 4 centymetrów. Temperatura w Saunie Infrared mieści się w zakresie od 30  do 50 °C.

Sauna fińska – zabieg z zakresu termoterapii polegający na połączeniu działania suchego i gorącego powietrza z krótkotrwałym wzrostem wilgotności względnej około 50% powstającej po wylaniu wody na rozgrzane kamienie. Temperatura kąpieli wynosi od 60  do 110°C przy uwzględnieniu wilgotności względnej 20 – 30 % przy podłodze, 10 – 15% przy wyższej ławce. Całkowity zabieg w saunie trwa od 1,5 do 2 godzin, na które przypada 10 – 15 minut toalety i zaadoptowania się do temperatury pomieszczeń, właściwy zabieg w saunie oraz 30 minutowy wypoczynek po zakończeniu zabiegu. Kąpiel w saunie przeprowadza się w postaci 2 – 3 cykli, po 16 – 30 minut. Każdy cykl składa się z dwóch części: I część: 8 – 15 minut przegrzania w saunie;   II część: 8 – 15 minut wychłodzenia.

Łaźnia parowa – zabieg z zakresu termoterapii polegający na kąpieli w gorącym nasyconym parą wodną powietrzu o temperaturze od 43°C do 48°C oraz wilgotności względnej 100%.