Zapraszamy na rehabilitację i leczenie

W związku z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2132) uchylającym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Pacjenta.

Informacje w sprawie leczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 45 95 95 200 w dni robocze w godz. 700 ÷ 1400

e-mail: rezerwacja@szpitalwojskowy.pl

 

Informujemy, że będziemy testować w kierunku SARS-CoV-2 (test antygenowy z materiału z wymazu z nosogardzieli) wszystkich pacjentów przed przyjęciem do Szpitala na nasz koszt. Wynik ujemny będzie podstawą do przyjęcia na rehabilitację i leczenie w naszym Szpitalu. 

 

W sprawie leczenia uzdrowiskowego prosimy kontaktować z odziałem wojewódzkim NFZ – właściwym dla miejsca zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy na rehabilitację i leczenie w naszym Szpitalu http://szpitalwojskowy.pl/pl/oferta/leczenie-pelnoplatne/