Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta może być udostępniana „do wglądu”, dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej jak i prowadzonej w formie elektronicznej, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.

Przez:

  • sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku,gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa „wniosek pisemny o wydanie dokumentacji medycznej” (Załącznik nr 1).

Opłaty nie pobiera się:

  • od organów rentowych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  • w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  • od pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych, jeśli dotyczy to tylko dokumentów udostępnianych po raz pierwszy.

Adres Szpitala:

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
ul. F. Rzewuskiego 8
28-100 Busko-Zdrój

woj. Świętokrzyskie

tel.:+48 41 378 0220

e-mail: biuro@szpitalwojskowy.pl