Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 14.02.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28.03.2024

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to telefonicznie: +48 3780197.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Busku-Zdroju, ul. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój

Drzwi wejściowe do budynku automatycznie otwierane, w przypadku wejść z poziomu parteru zamontowane są podnośnik dla osób niepełnosprawnych lub pochylnie / podjazdy ułatwiające wejście do budynku. W budynkach dostępne są windy osobowe, w niektórych informacja głosowa w tym windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pokoje / pokoje z łazienkami przystosowane dla osób niepełnosprawnych, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na każdym poziomie dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób widoczny i czytelny. Na terenie szpitala są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Szpital nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Do budynków jest możliwość wejścia z psem asystującym.