Na terenie Szpitala znajduje się dwustanowiskowa stacja ładująca przeznaczona do ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22kW.

Informacje na temat kosztów ładowania można uzyskać pod nr tel. 515 275 618.