Inhalacje są działem lecznictwa fizykalnego polegającym na wziewaniu aerozoli – bardzo rozdrobnionych cząsteczek ciał stałych  (ziaren pyłów) lub płynów (kropelek) rozproszonych w ośrodku gazowym. Celem wziewań jest wprowadzenie do dróg oddechowych odpowiedniego środka leczniczego, który wywiera bezpośrednie działanie na miejscowy proces chorobowy.

 

Haloterapia - (gr. halos - sól, terapia-leczenie) metoda leczenia w warunkach odtworzonego mikroklimatu solnych speleleolecznic. Podstawowym aktywnym czynnikiem metody haloterapii jest wytwarzany przez halogenerator suchy aerozol chlorku sodowego. Wnętrze pomieszczenia imitujące jaskinię solną tworzy atmosferę spokoju i komfortu, wyłącza pacjenta ze środowiska znanych bodźców zewnętrznych. Cykl haloterapii składa się zwykle z 10 - 21 dniowych codziennych seansów. Temperatura w pomieszczeniu zabiegowym wynosi od 20 oC. do 37 oC.

DSC 0709 DSC 0719