Ultrasonoterapia jest działem fizykoterapii, w którym do celów leczniczych wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego. Fala ultradźwiękowa wnikając w głąb organizmu powoduje wiele zmian o działaniu mechanicznym (forma mikromasażu tkanek miękkich), działaniu cieplnym (wytworzenie ciepła endogennego) i działaniu fizykochemicznym (przemiany i rozpad białek, rozpad wody na H i OH).

Ultradźwięki - zabieg z zakresu ultrasonoterapii wykorzystujący drgania mechaniczne o wysokiej częstotliwości (powyżej 20 kHz) przekraczającej granice słyszalności ucha ludzkiego. Działanie fal ultradźwiękowych wywołuje tzw. „mikromasaż tkanek” okolicy zabiegowej.

Fonoforeza - zabieg z zakresu ultrasonoterapii polegający na wprowadzeniu odpowiednich leków przez skórę za pomocą energii ultradźwiękowej.