TERMINY TURNUSÓW  W 2023 ROKU
 
 
Lp Termin turnusu Lp Termin turnusu
1 01.01 ÷ 14.01.2023 14 02.07 ÷ 15.07.2023
2 15.01 ÷ 28.01.2023 15 16.07 ÷ 29.07.2023
3 29.01 ÷ 11.02.2023 16 30.07 ÷ 12.08.2023
4 12.02 ÷ 25.02.2023 17 13.08 ÷ 26.08.2023
5 26.02 ÷ 11.03.2023 18 27.08 ÷ 09.09.2023
6 12.03 ÷ 25.03.2023 19 10.09 ÷ 23.09.2023
7 26.03 ÷ 08.04.2023 20 24.09 ÷ 07.10 ÷ 2023
8 09.04 ÷ 22.04.2023 21 08.10 ÷ 21.10.2023
9 23.04 ÷ 06.05.2023 22 22.10 ÷ 04.11 ÷ 2023
10 07.05 ÷ 20.05.2023 23 05.11 ÷ 18.11.2023
11 21.05 ÷ 03 ÷ 06.2023 24 19.11 ÷ 02.12.2023
12 04.06 ÷ 17.06.2023 25 03.12 ÷ 16.12.2023
 13 18.06 ÷ 01.07.2023    
 
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny organizuje turnusy profilaktyczno-lecznicze z treningiem antystresowym zgodnie z umową nr 51/DWSZdr/2020/TURN z dnia 28.02.2020r. § 1 dla żołnierzy (w służbie czynnej) powracających z misji poza granicami kraju, dla pracowników świadczących pracę w strefie działań wojennych i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu. W ramach turnusu zapewniamy noclegi, wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, zabiegi, zajęcia z psychologiem oraz wycieczki autokarowe, zajęcia kulturalno-oświatowe. Pobyt ten jest finansowany przez MON.
 
    Rezerwacja leczenia (daty zgodne z podanymi  powyżej terminami) odbywa się drogą telefoniczną, e- mailową lub osobiście. Po dokonaniu rezerwacji należy przysłać faxem skierowanie zgodnie z ww. umową wzór:
-załącznik nr 10a (pobierz) skierowanie żołnierza zawodowego na turnus leczniczo-profilaktyczny
-załącznik nr 10b (pobierz) skierowanie funkcjonariusza SKW i SWW na turnus leczniczo profilaktyczny
-załącznik nr 10c (pobierz) skierowania pracownika na turnus leczniczo-profilaktyczny (oryginał skierowania żołnierz przywozi ze sobą) opatrzone zgodnie z wymogami czytelnymi pieczęciami i podpisami.
 
Oprócz skierowania wymagana jest opinia psychologa z jednostki, zgodnie z Ustawą o Obronie Ojczyzny dz.U.2022 poz 2305, art 288.
 
     W turnusie dla żołnierzy i pracownicy cywilni, funkcjonariusze SKW i SWW załącznik 10a oraz załącznik 10 c przebywających w Naszym Szpitalu na turnusach profilaktyczno-leczniczych z treningiem antystresowym mają zagwarantowane:
- zakwaterowanie
- wyżywienie (3 posiłki dziennie)
- opiekę lekarską i pielęgniarską
- całodobową opiekę psychologa
- 2 indywidualne konsultacje psychologiczne
- zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne
- 4 zabiegi dziennie (zlecone przez lekarza)
- zajęcia kulturalne.
 
Pełnopłatny najbliższy członek rodziny ma zagwarantowane:
- zakwaterowanie
- wyżywienie (3 posiłki dziennie)
- całodobową opiekę psychologa
- 2 indywidualne konsultacje psychologiczne
- zajęcia psychologiczne grupowe i relaksacyjne
- 4 zabiegi dziennie (zlecone przez lekarza) - zajęcia kulturalne.
 
Koszt pobytu pełnoletniego najbliższego członka rodziny wynosi: 2743 zł. (po odliczeniu częściowego finansowania z budżetu MON). Po ustaleniu terminukuracji należy wpłacić zadatek w wysokości 500 zł od osoby na rachunek bankowy nr: 45 1130 1192 0027 6002 9820 0005.
 
Jeżeli ww. żołnierz przyjedzie z dzieckiem, to wnosi dodatkowe opłaty: za media w wysokości 25,00 zł za osobodzień pobytu dziecka oraz 40,00 zł w przypadku korzystania z dodatkowego łóżka i pościeli. Opłata nie obejmuje wyżywienia dziecka i innych usług.
 
       Żołnierze przebywający na w/w turnusach zwolnieni są z opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych na terenie Szpitala.
 
     Uczestnicy wcześniejszych turnusów zgodnie podkreślają, że wspólnie spędzony czas  z osobami bliskimi połączony z rehabilitacją, w oderwaniu od codziennych trosk i obowiązków gwarantuje pełny relaks i odprężenie. Jest wspaniałym lekarstwem na przebyty stres.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Pacjenta - tel. +48 45 95 95 200
(w dni robocze w godz. 700 - 1430);  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: +48 41 378 0 909
fax MON: 261 175 909

Informacja całodobowa - Recepcja - tel. +48  41 378 24 17  lub  +48 41 378 24 18

Pliki do pobrania:  

załącznik nr 10a - skierowanie do szpitala dla żołnierzy na turnus leczniczo-profilaktyczny

załącznik nr 10b - skierowanie funkcjonariusza SKW i SWW na turnus leczniczo profilaktyczny

załącznik nr 10c - skierowania pracownika na turnus leczniczo-profilaktyczny