Termoterapia jest działem lecznictwa fizykalnego wykorzystującym energię cieplną w celach leczniczych. W ujęciu fizycznym jest to dostarczenie energii (ocieplenie tkanek) – ciepłolecznictwo lub pobieranie energii (oziębienie tkanek).

Krioterapia ogólnoustrojowa w komorze kriogenicznej jest medycznym leczeniem zimnem polegającym na zastosowaniu skrajnie niskiej temperatury na zewnętrzną powierzchnię skóry. Źródłem zimna w komorach jest ciekły gaz kriogeniczny. Gazem o niskiej temperaturze w obu komorach jest wyłącznie powietrze atmosferyczne. W trakcie zabiegu pacjenci (1 lub 2 osoby) wchodzą do pomieszczenia komory wstępnej o temp. w zakresie od 0°C do -70°C. Po sygnale dźwiękowym i świetlnym pacjenci przez wewnętrzne drzwi przechodzą do komory zasadniczej, w której temperatura zawiera się w przedziale od -100°C do -160°C. Czas przebywania w kriokomorze podczas jednego zabiegu wynosi maksymalnie do 3 minut (czas zabiegu ustalany jest indywidualnie biorąc pod uwagę tolerancję pacjenta na czynnik termiczny - możliwość regulacji czasu zabiegu od 0 do 3 min).

Zapoznaj się z zasadami korzystania z zabiegu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGU KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ W KRIOKOMORZE Typ 2005.pdf

Krioterapia miejscowa - zabieg z zakresu termoterapii polegający na obniżeniu temperatury tkanek poprzez miejscowe schłodzenie ciała strumieniem par azotu o temperaturze od -100 do -180°C.

Sauna infrared - zabieg z zakresu termoterapii, w którym źródłem ciepła są ceramiczne promienniki podczerwieni, a energia promieniowania podczerwonego ogrzewa bezpośrednio ciało. Ciało ludzkie absorbuje blisko 93% fal podczerwonych, a energia promieniowania penetruje tkanki do głębokości ponad 4 centymetrów. Temperatura w Saunie Infrared mieści się w zakresie od 30  do 50 °C.

Sauna fińska - zabieg z zakresu termoterapii polegający na połączeniu działania suchego i gorącego powietrza z krótkotrwałym wzrostem wilgotności względnej około 50% powstającej po wylaniu wody na rozgrzane kamienie. Temperatura kąpieli wynosi od 60  do 110°C przy uwzględnieniu wilgotności względnej 20 - 30 % przy podłodze, 10 - 15% przy wyższej ławce. Całkowity zabieg w saunie trwa od 1,5 do 2 godzin, na które przypada 10 - 15 minut toalety i zaadoptowania się do temperatury pomieszczeń, właściwy zabieg w saunie oraz 30 minutowy wypoczynek po zakończeniu zabiegu. Kąpiel w saunie przeprowadza się w postaci 2 - 3 cykli, po 16 - 30 minut. Każdy cykl składa się z dwóch części: I część: 8 - 15 minut przegrzania w saunie;   II część: 8 - 15 minut wychłodzenia.

Łaźnia parowa - zabieg z zakresu termoterapii polegający na kąpieli w gorącym nasyconym parą wodną powietrzu o temperaturze od 43°C do 48°C oraz wilgotności względnej 100%.